PODATEK

Każdego roku, niezależnie od tego czym tak naprawdę się w życiu zajmujemy płacimy do skarbu państwa podatek. Podatek jest świadczeniem obowiązkowym, o charakterze pieniężnym, które przeznaczane jest przez aparat państwa (fachowo w tej dziedzinie znany jako związek publicznoprawny) na cele zadań publicznych.

Cztery cechy, jakimi charakteryzuje się podatek dochodowy jest:

  • jego nieodpłatność

  • konieczne jest jego opłacanie (przymusowość)

  • zbierany jest od każdego (powszechność)

  • bez-zwrotność

Większość z nas swój podatek dochodowy zapłaci do Urzędu skarbowego z dniem 30 kwietnia 2015 roku, który jest terminem standardowym dla zeznań takich jak PIT-28, PIT-36, Pit-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

Aby łatwiej rozliczyć nasz podatek udostępniliśmy na stronie specjalny program komputerowy. W aplikację wbudowane zostały rozmaite, użyteczne funkcje, dzięki którym możemy być pewni, że PIT składany w Urzędzie będzie wypełniony poprawnie i we właściwym terminie.

Warto także wspomnieć o tym, że nasz program komputerowy PITY2014/2015 pracuje w środowisku sieciowym. Dzięki niemu dowolne zeznanie prześlemy sprzed ekranu monitora komputera wprost do fiskusa.