PIT-39

PIT-39 jest drukiem specyficznym, który właściwie trafia do rąk tylko tych osób, które pozbywały się mieszkania lub nieruchomości, odsprzedając go innej osobie. Pamiętajmy jednak, że ma się to tylko tych transakcji, które dotyczyły sprzedaży nieruchomości zakupionej lub zbudowanej (wzniesionej w przypadku domów), w ciągu ostatnich pięciu lat. A zatem wyznacznikiem tego, czy będziemy musieli rozliczyć PIT-39 jest czas, w przypadku podatku płaconego za rok 2014 będzie to przedział czasowy 2010-2014.

PIT-39 i przedsiębiorcy

W przypadku przedsiębiorców rozliczających PIT-39 warto wiedzieć, że jeśli sprzedawana nieruchomość zaliczana była do majątku z działalności gospodarczej, wówczas inaczej należy ją potraktować. Sprzedaż majątku firmowego jest traktowana jako sprzedaż firmowa a zatem rozliczona winna być w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wyjątki działalności, przy których możemy rzeczywiście posłużyć się drukiem PIT-39 to prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej dla:

  • budynków mieszkalnych lub udziału w ich części
  • lokali mieszkalnych będących odrębną nieruchomością w obrębie inne lokalu
  • gruntów oraz udziałów w gruntach, praw użytkowania wieczystego i udziału w takim właśnie użytkowaniu
  • spółdzielczych praw własnościowych w spółdzielniach
  • praw do domów jednorodzinnych w spółdzielni oraz udziału w takich prawach

Na terminy najlepszy jest Program PIT

Pamiętaj, że wszelkie zaliczki, zadatki, kaucje z umów przedwstępnych oraz podpisywane umowy sprzedaży oraz zamian nie zmuszają nas do wpłacania zaliczek na podatek w trakcie roku.
Terminem do ostatecznego złożenia PIT-39 do US jest 30 kwietnia 2015 roku. Mamy oczywiście możliwość złożyć deklarację już nieco wcześniej, podatek zapłacimy natomiast wtedy, kiedy będzie nam to na rękę, oczywiście do ostatniego dnia kwietnia.
Jeśli chcesz szybko i poprawnie wypełnić i złożyć PIT, a następnie na czas przesłać go do Urzędu Skarbowego koniecznie skorzystaj z naszego bezpłatnego programu. Aplikacja działa zarówno w wersji dyskowej, jak i w trybie online. Pośród najważniejszych zalet programu PITY 2015 wymienić należy:

  • przesyłanie wypełnionych zeznań wprost do Urzędu Skarbowego przez Internet
  • prosty i przyjemny w obsłudze interfejs użytkownika
  • kompatybilność z wszystkimi systemami operacyjnymi
  • baza arkuszy i załączników, nie potrzeba ich brać z Urzędu Skarbowego