PIT-36 2016 wypełniany przez Internet

Przystępując do sporządzenia rocznego rozliczenia się z przychodów PIT-36, warto zastanowić się nad tym, czy nie szybszą i znacznie łatwiejszą „w obsłudze” opcją byłoby zrobienie tego przez Internet, w urzędowym systemie e-deklaracje, lub poprzez Program komputerowy PIT 2015/2016, przygotowany z myślą o podatnikach, którzy chcieliby mieć wszystkie niezbędne załączniki w jednym miejscu. Ponadto dedykowany program PIT 2016 pozwala na przesyłanie e-deklaracji wprost do Skarbówki, pomijając tym samym wizyty na poczcie lub stanie w kolejkach urzędu.

Program komputerowy PIT w 2016

Program PIT 2015/2016 został zaprojektowany przez podatników i z myślą o podatniku. Korzystając z jednej, tej samej kopii może rozliczyć się dowolna liczba osób, czyli w krótkim czasie mamy rozliczonych wszystkich domowników, do tego nie ma mowy o tym, aby przegapiony został termin albo zeznanie nie trafiło na ręce fiskusa na czas (w przypadku PIT-36 2015/2016 online będzie to 30 kwietnia 2016 roku). Przy pomocy internetowego Programu PIT 2015/2016 możemy wypełnić także każde inne, dowolne zeznanie za rok 2015 takie jak PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz PIT-28 dla ryczałtowców, a także każdy możliwy załącznik, dodawany do wszystkich tych zeznań. W bazie programu znajdują się aktualne druki, PIT-36 dla przedsiębiorców został zaktualizowany zgodnie ze wzorem obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku, zamieszczonym na stronie Ministerstwa Finansów.

Kto rozlicza Pit-36 w 2016 roku?

Druk PIT-36 jest przeznaczony dla osób, które uzyskują roczne przychody bez pośrednictwa płatnika. W dużym skrócie możemy zatem powiedzieć, że są to osoby, które prowadziły w 2015 roku  pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych, lub działy specjalne produkcji rolnej – przy zastosowaniu skali podatkowej. Należy przy tym pamiętać, że przesyłając e-deklarację PIT za 2015 rok możliwe jest zastosowanie skali podatkowej także w przypadku, gdy korzystamy z kredytu podatkowego, w myśl artykułu 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, także przez pięć kolejnych lat od momentu skorzystania z niego.

W poczet dochodów, jakie obejmuje PIT-36 2016 wchodzą kolejno: należności z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy, a także każdej innej umowy o zbliżonym charakterze, opodatkowane na zasadach ogólnych (nie należy mylić z najmem i dzierżawą dla ryczałtowców w PIT-28 2016), przychody ze źródeł położonych na terenie kraju, w których podatnik samodzielnie opłacał zaliczki na podatek,  przychody pochodzące ze źródeł poza granicami kraju (za pośrednictwem płatnika za granicą) i wreszcie z wszystkich innych źródeł, z których podatnik lub płatnik nie musiał obowiązkowo odprowadzać żadnych zaliczek.
Wypełnianie PIT-36 przez Internet i załączniki

Przesyłając swoje e-zeznanie PIT-36 2015/2016 przez Internet, pamiętaj o dodaniu druków załączników, niezbędnych do prawidłowego rozliczenia się z podatku dochodowego za rok 2015. Właściwymi załącznikami dla PIT-36 będą kolejno:
PIT/B będący informacją o wysokości uzyskanego dochodu lub poniesionej straty w ramach działalności gospodarczej na przestrzeni roku podatkowego 2015
PIT/D w przypadku, gdy podatnik odlicza wydatki mieszkaniowe od dochodu lub podatku. Z załącznikiem PIT/D zamieszczane jest również oświadczenie PIT-2K, służące do odliczenia wydatków, jakie podatnik poniósł na cele mieszkaniowe)
PIT/M będący informacją odnośnie przychodów małoletnich dzieci, rozliczanych wspólnie z rodzicami
PIT/O przeznaczony dla osób, które dokonują odliczeń od dochodu, rozumianych jako darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne itd.
PIT/ZG będący informacją o wysokości przychodów z zagranicy i zapłaconym w związku z tym w ciągu roku podatku
PIT/Z dla dochodów lub strat związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, którzy korzystają ze zwolnienia z mocy art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.