PIT-28

PIT-28 2014 program pit online przez internet

PIT-28 jest drukiem przeznaczonym dla tych z podatników, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą i jednocześnie podjęli decyzję o rozliczaniu się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Poza osobami utrzymującymi się z przychodów własnej firmy do grupy podatników PIT-28 zaliczają się także osoby będące wspólnikami spółek cywilnych oraz rozliczający się z przychodu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz wszystkich umów o podobnym charakterze.
Terminy, terminy… 2014
Aby móc się w ogóle rozliczać poprzez druk PIT-28 niezbędne jest złożenie zawiadomienia do dnia 20 stycznia 2014 roku. Samo zeznanie winno być rozliczone do dnia 31 stycznia 2015 roku, ale wyjątkowo w roku 2015 dzień ten przypadnie dopiero na 2 lutego.
Zawiadomienie o rozliczaniu się poprzez PIT-28 zawiadamia do dnia 20 stycznia organ skarbowy w formie druku CEiDG-1, nie później niż w dniu rozpoczęcia działalności, nie później niż w dniu kiedy podatnik uzyska pierwszy przychód. W przypadku najmu, dzierżawy oraz umów podatnik zawiadamia do dnia 20 miesiąca następującego po tym, w którym napłynęły pierwsze pieniądze na konto z tytułu takich umów. Jeśli pierwszy przychód miał miejsce w grudniu to oświadczenie musimy złożyć do końca roku!

Program PIT 2014/2015 i wypełnianie w sieci

Z myślą o podatnikach rozliczających się z dochodów ewidencjonowanych przygotowaliśmy bardzo pomocną aplikację – program PIT 2014/2015. Aplikacja dostępna jest zarówno w wersji dyskowej, do zainstalowania w systemie, jak również można z niej korzystać w dowolnym miejscu na ziemi, w trybie online.
Program wyposażony został w zaktualizowaną i bogatą bazę danych oraz druków, odpada dylemat: czy pobierać pliki z sieci czy odwiedzić urząd dla wersji papierowej. Obsług programu nie powinna nastręczać trudności nawet dla najbardziej opornych osób. Wypełniając PIT-28 2015 z naszym programem możesz być pewien, że Twoje zeznanie wolne będzie od błędów.

Jakie są ograniczenia PIT-28?

PIT-28 nie rozliczymy wspólnie z inną osobą. Odpadają zatem popularne opcje umożliwiające:
– rozliczyć się wspólnie z małżonką
– rozliczyć jako osoba wychowująca dziecko bez niczyjej pomocy (samotnie)
W przypadku ryczałtowców niemożliwe jest odliczanie kosztów uzyskania przychodu.