PIT 2016: PIT-8C online

Deklaracja PIT-8C 2015/2016 to specyficzny, pomniejszy druk, któremu podatnicy nie poświęcają większej uwagi przygotowując się do rozliczenia rocznego dochodu. Jest to jednak druk niezbędny między innymi do poprawnego wypełnienia PIT-38 za rok 2016. Deklaracja PIT-8C za rok 2015 to druk składany do końca lutego 2016 do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.

PIT-8C stosowany jest najczęściej w odniesieniu do przychodów z gry na giełdzie, uzyskanych w wyniku odsprzedaży papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych, oraz wszelkich praw z takiej sprzedaży wynikających. W kontekście giełdy PIT-8C 2016 jest używany także w przypadku zbywania udziałów w spółkach, które posiadają osobowość prawną, a także w przypadku objęcia udziałów (a dokładniej akcji) w takich spółkach za wkład pieniężny, i wreszcie za wkład niepieniężny objęcie wkładów w spółdzielniach, w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jakakolwiek jego zorganizowana część.

Ale PIT-8 to nie tylko przychody z giełdy! Pośród rozliczanych dochodów są także kwoty wypłacane z otwartego funduszu emerytalnego po śmierci jej członka (osobą otrzymującą takie przychody jest najczęściej osoba bliska z rodziny), zasiłki pieniężne pochodzące z ubezpieczeń społecznych, alimenty, stypendia, dotacje, dopłaty i nagrody (w tym studenckie stypendia).

Program PIT 2015/206

Nie musimy chyba przekonywać Państwa do tego, że wypełnianie zeznań podatkowych przez program komputerowy jest znacznie wygodniejsze, niż standardowe uzupełnianie rubryk długopisem lub ołówkiem, z kalkulatorem w dłoni. Z myślą o zwykłym podatniku, których chciałby swoje zeznanie roczne PIT wypełnić jak najszybciej, i przede wszystkim poprawnie, powstał program PIT-Y 2015/2016. Program jest maksymalnie rozbudowany jeśli chodzi o niezbędne, zaktualizowane zgodnie ze stroną Ministerstwa Finansów druki PIT, a także załączniki, bogaty system pomocy czy dokładność w sprawdzaniu pod kątem poprawności całego procesu. Jest przy tym maksymalnie prosty, posiada intuicyjny interfejs i wbudowany PIT Asystent, który praktycznie przeprowadzi użytkownik za rączkę.

Program PIT-Y 2015/2016 jest także dostępny w wersji online, w formie aplikacji uruchamianej bezpośrednio na stronie. Ta wersja jest o tyle wygodna, że dowolne zeznanie takie jak PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 czy PIT-39 2015/2016 możemy wypełnić bezpośrednio na stronie. Wersja internetowa również korzysta z ministerialnego programu e-deklaracje 2016, dzięki któremu wypełniane zeznanie od razu trafia do fiskusa. Do korzystania z takiego rozliczania dowolnego wzoru druku PIT za 2015 rok wystarczy sprawny komputer z zaktualizowaną przeglądarką oraz dostępem do Internetu.

Nowe terminy składania PIT-8C 2016

Jeśli płatnik przygotowuje mniejszą ilość rozliczeń (nie więcej niż pięciu podatników), dokumenty takie jak PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40 a także IFT-1 oraz IFT-1R mogą być sporządzone pisemnie. Część z tych druków wykorzystywana jest przez płatników do rozliczenia tych z osób, które są podatnikami druków PIT-37 2016 oraz PIT-38 2016. Forma pisemna zmusza wysyłającego rozliczenie płatnika do dopełnienia wszelkich formalności najpóźniej do 1 lutego 2016 roku. W przypadku gdy płatnik zdecyduje się jednak na formę elektroniczną, termin ostateczny to dzień 29 lutego 2016 roku. Biura rachunkowe są poniekąd zobligowane do zachowania formy elektronicznej i przesyłają także e-pity do dnia 29 lutego 2016 roku.