DEKLARACJE

Deklaracje podatkowe składają na koniec roku podatkowego wszystkie osoby fizyczne, który uzyskały przychód. Od tego jednak w jaki sposób przychody te uzyskały, zależne jest również jaki rodzaj deklaracji dany podatnik wypełni. W roku 2015 standardowym terminem do składania deklaracji w Urzędzie Skarbowym będzie dzień 30 kwietnia 2015 roku. W przypadku specyficznych deklaracji, np. zryczałtowanego PIT-28 dniem tym będzie 31 stycznia 2015 roku.

PIT-28 jest zatem deklaracją dla podatników, którzy podjęli decyzję o ryczałtowej formie rozliczenia. Zawiadomienie o takiej formie rozliczania się z fiskusem składamy do Urzędu skarbowego do dnia 21 stycznia 2014 roku.

PIT-36 to arkusz wypełniany przez tych podatników, którzy wszelkie składki odliczają samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika. Jest to druk, z którego korzystają przedsiębiorcy.

PIT-37 to standardowe deklaracje PIT największej liczby osób w naszym kraju. Rozliczają go osoby pracujące, emeryci i renciści, zleceniobiorcy a także osoby uzyskujące przychody np. z tytułu praw autorskich. Na PIT-37 możemy rozliczać się razem ze współmałżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Druk PIT-38 to deklaracja składana przez podatnika uzyskującego dochód ze sprzedaży papierów wartościowych oraz praw do nich. Aby poprawnie wypełnić druk niezbędny jest druczek PIT-8C.

PIT-39 to arkusz deklaracji osób sprzedających nieruchomość wybudowaną lub zakupioną do pięciu lat wstecz. A zatem rozliczając się z podatku dochodowego od sprzedanych nieruchomości mamy na myśli przedział czasowy od 2010 do 2014 roku.